Хабитат СБС на Стройко 2000

Хабитат Сошъл Бизнес Солюшънс представя своята новоразработена иновативна топлоизолация на тазгодишното издание на Стройко 2000.  Топлоизолационният продукт е произведен от рециклиран текстил и текстилни отпадъци по процедура BG161PO003 – 1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“, по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“. Може да посетите щанда на дружество в НДК от 14-ти октомври 2015г. (от 10:00 до 19:00ч.).

Stroiko-14-18.10-(24)Stroiko-14-18.10-(10)Stroiko-14-18.10-(22)Stroiko-14-18.10-(2)