Хабитат Сошъл Бизнес Солюшънс участва в Шестото национално изложение ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ – ИТИ’2015, 12-14 ноември 2015 г., в Националния Дом на Техниката. Изложението бе организирано от Съюза на изобретателите в България, под патронажа на Министерство на икономиката и се проведе в рамките на дните на изобретателството и иновациите.
В него участваха над 60 изобретатели в различни сфери на дейност:
•    Човешки потребности (селско стопанство, храни, здраве, равлечения, спортове, игри)
•    Преобразуващи операции (разделяне, смесване, оформяне, печатане); транспортиране
•    Химия, Металургия
•    Текстил, Хартия
•    Неподвижни конструкции (сгради, мини и т.н.)
•    Механика, Осветление, Отопление и Оръжие
•    Физика (инструменти, фотография, кинематография, музикални инструменти, нуклеотиди, контролни уреди и инструменти, компютърен софтуер с техническо приложение, образование
•    Електричество
•    Нови сортове растения и породи животни.
Топлоизолационният продукт от рециклирани отпадъци от текстил – ТИПРОТ, на Хабитат Сошъл Бизнес Солюшънс и неговият основен автор проф. Маргарита Незнакомова, бяха отличени с Голямата награда. Тя бе връчена от Председателя на Патентното ведомство на Република България проф. д-р Камен Веселинов. Продуктът бе разработен по проект „Топлоизолационни материали от текстилни отпадъци –  разработване на иновативен продукт и технология за неговото производство”,  договор BG161PO003-1.1.05-0270-C0001, по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”, по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.