Мисия

Цели

   Визията на Habitat for Humanity International е свят, в който всеки има достойно място за живеене. Водена от убеждението, че безопасните и достъпни жилища дават критично важна основа за прекъсване на цикъла на бедност, от своето създаване през 1976 година до сега, организацията е помогнала на повече от 3 милиона души да изградят, ремонтират или да защитят домовете си. Habitat също така се застъпва за честни и справедливи жилищни политики и осигурява обучение и достъп до ресурси, за да помогне на повече семейства да подобрят своите жилищни условия. Като неправителствена организация Habitat работи в повече от 70 страни и си партнира с хора от всички раси, религии и националности в реализирането на своята мисия.
Фондация „Подслон за човечеството” (Хабитат България) популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност.

Организацията подпомага разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат възможност да ги ремонтират и подобрят. Хабитат популяризира идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволна работа, загриженост и уважение към нуждите на другите.

  Хабитат работи в България от 2001 година, като основните дейности на организацията са насочени в следните стратегически направления:

  • изграждане на нови жилища;
  •  кредитиране на жилищни подобрения;
  • безлихвено микрофинансиране за подобряване на жилищните условия;
  • обучения по финансова грамотност;
  • участие в разработването на политики и стратегически документи по жилищна проблематика;
  • изпълнение на проекти за социални жилища по ОП„Регионално развитие“, ОП„Развитие на човешките ресурси” и за разработване на иновативна топлоизолация от рециклиран текстил по ОП „Конкурентоспособност“.

Хабитат България инициира създаването и е координатор на Национална коалиция за подобряване на жилищните условия в България„Достоен дом“. Към днешна дата Хабитат България е подпомогнала над 5 000 семейства в цялата страна.