Последни изминали Събития

Хабитат СБС учатва на ИТИ’2015

Хабитат Сошъл Бизнес Солюшънс участва в Шестото национално изложение ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ – ИТИ’2015, 12-14 ноември 2015 г., в Националния Дом на Техниката. Изложението бе организирано от Съюза на изобретателите в България, под патронажа на Министерство на икономиката и се проведе в рамките на дните на изобретателството и иновациите. В него участваха над 60 изобретатели […]

Стройко 2000

НДК НДК, София

Хабитат Соушъл Бизнес Солюшънс ЕООД, представя своята новоразработена иновативна топлоизолация ТИПРОТ на тазгодишното издание на Стройко 2000. Топлоизолационният продукт е произведен от рециклирани текстилни отпадъци по проект, финансиран от процедура BG161PO003 – 1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“, по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“. Този продукт показва амбицията на Хабитат България […]