Хабитат България инициира създаването и е координатор на Национална коалиция за подобряване на жилищните условия в България„Достоен дом“. Към днешна дата Хабитат България е подпомогнала над 5 000 семейства в цялата страна.